Biokol i Stockholm

Så här skriver Stockholm stad om biokol: ”Biokolet har fantastiska egenskaper som jordförbättringsmedel och hjälper till att skapa ett grönare Stockholm. Dessutom minskar det mängden koldioxid i atmosfären. Vid produktionen av biokol får man också ut en gas som blir till värme till stadens fjärrvärmenät. Det är ett kretslopp som gynnar alla och bidrar till en hållbar stad.”

Läs mer på stockholm.se

Dela vidare: