Bokashikompostering Hammarby

Vi producerar snudd på två hinkar Bokashikompost per månad. Merparten är grönsaksrester men blommor och tidningspapper ingår i mixen också. Vi är två vuxna vegetarianer som omsätter mycket grönt och producerar väldigt lite regelrätta sopor. Det mesta av vårt avfall går till återvinningen – det lilla som varken hamnar i bokashikomposten eller i återvinningen ryms i en treliters-påse. Max! 

Jag låter bokashin vila i en månad och sen gräver jag ner den i jorden (under sommarhalvåret) under vintern lagrar jag den i svarta sopsäckar på balkongen tills våren kommer och gräver ner den när jorden värmts upp.
Sommaren  2017 har jag grävt ner minst en kasse bokashi-kompost i alla odlingsbäddar, totalt 17 stycken (12 odlingslådor och 5 hugelbäddar). Med tanke på att vi processar ca en hink bokashi i månaden så ser framtiden ljus ut. Bokashin förbättrar nämligen matjorden betänkligt och maskarna älskar det.