Bygga hugelbäddar av fällda träd

hugelbäddar

Bostadstadsrättsföreningen min, Brf ampeln 12, gjorde sig hösten 2016 av med ett tiotal träd runt huset. Och min plan var att tillvarata det fällda timret och därmed minska föreningens utgifter, binda kolen, tillvarata jordens resurser och skapa en vacker miljö på baksidan. När träden fällts kapade arboristerna stammarna i 3-meters längder. Min idé var att använda dessa bitar till att bygga odlingsmiljöer på baksidan.

”..min plan var att tillvarata det fällda timret och därmed minska föreningens utgifter, binda kolen, tillvarata jordens resurser och skapa en vacker miljö på baksidan..”

Ju mer vi kunde använda- ju mindre som skulle transporteras därifrån – desto billigare skulle det bli för föreningen. Planerar var att bygga höga, långsmala odlingslådor av stammarna och fylla dem med löv, kvistar enligt hugekulturens principer. På detta sätt räknade jag med att ta vara på en hel del av det fällda, kanske en tredjedel.

Så hur gick det? Tack bra. Det blev fem hugelbäddar fyllda med fällt virke och dignande av ett 20-tal olika grönsaker, och bär. Vi använde inte allt fällt till odlingslådorna men det kom till nytta på annat håll. Vill du veta mer om hur det gick till och hur hugelbäddar fungerar så anmäl dig till en av mina kurser!