Flädervin 2022

Start juni

20 klasar fläderblommor

4 citroner

Lite rosblad

14 liter vatten

21 okt silade av.