Fler biokolsanläggningar i Sverige

Den första svenska biokolsanläggningen anlades 2017 i Högdalen i södra Stockholm. Där omvandlas trädgårdsavfall till biokol, sedan grävs biokolet ner i stadens växtbäddar som jordförbättring. En del ställs också ut i en säck för var och en att hämta – helt gratis.

Det ökade intresset för biokol är bland annat kopplat till dess klimatnyttor och möjligheter att skapa kolsänkor. Biokol som jordför­bättringsmedel leder till dubbel klimatnytta. Dels avskiljs koldioxid från atmosfären och lagras i marken och dels ökar växtligheten och mer kol binds in i det växtmaterial som växer upp. 

Denna lyckade satsning har fått flera efterföljare bland annat i Skåne och i Västerbotten. Den anläggning som byggts av Skånefrö i skånska Hammenhög är betydligt större än den i Högdalen. Genom att använda biomassa i form av egna restprodukter från produktionen av utsäde och gräsfrö kan Skånefrö skapa fyra nyttigheter samtidigt. När båda stegen är genomförda väntas anläggningen kunna ta emot omkring 5 000 ton biomassa och generera 1 500 ton biokol samt omkring 2 GWh värme per år.

Skånefrö har genomfört många tester med att blanda in biokol i odlingsjord för att undersöka hur odlingen påverkas. När de gick från ett kilo biokol till tre kilo biokol per kvadratmeter ökade skörden av korn med 33 procent. Resultaten varierar beroende på väder och jordkvalitet. 

Men landets överlägset största biokolsanläggning planeras i Stockholm av Stockholm Energi. Anläggningen ska bli 20 gånger större än den nuvarande största och ska omvandla trädgårdsavfall till biokol. Biokolet från den nya anläggningen beräknas innebära att koldioxidutsläppen från motsvarande 8 000 bilar tas bort från atmosfären när biokolet grävs ner i Stockholms rabatter och planteringar. Anläggningen beräknas vara klar 2021.

Fakta biokol:
Biokol framställs genom upphettning av biomassa i en syrefattig miljö, en process som kallas pyrolys. Under pyrolysen bildas, utöver biokol, även bioolja, överskottsvärme och gaser. Överskottsvärmen kan exempelvis användas som fjärrvärme och gaserna som bränsle. Det finns flera andra tänkbara användningsområden förutom odling, som fyllnadsmedel i betong, som filtermaterial eller som tillsats i djurfoder.

Läs mer om biokol och bokashi i Peter Streijfferts nya bok ”Bokashi”.