Huller om buller-odling

Jag odlar huller om buller – med en salig blandning av olika grönsaker, så att skadedjuren ska bli förvirrade och missa godsakerna de är ute efter. Och jag odlar tätt, tätt så ogräset inte har en chans att få överhanden. Har jag vetenskapligt stöd för dessa knep? Nej, bara lite. Monokulturer gynnar skadedjur det vet vi. Och titta på en skogsodling med monokultur av en enda trädart, vad fult och sterilt det ser ut jämfört med en varierad och organisk skog med döda, unga, gamla träd av olika slag.
Hur går det då? Bra. Min erfarenhet efter många års odling på detta sätt visar goda resultat. I en dubbel pallkrage har jag en stor tomatplanta, en gurka, och tre kålväxter – alla är nu stora plantor som breder ut sig ordentligt i den lilla lådan. Och alla mår bra!

Men hur går det då med växtföljden? Inte så bra. Det är den främsta och kanske enda nackdelen med huller om buller-metoden. Men jag gör så gott jag kan och roterar grödorna så gott det går.

Odlar du tätt är fördelarna många. En sak är klar – du kan odla mycket tätare än vad som rekommenderas på fröpåsarna. Och du behöver inte odla i raka rader. Titta hur det ser ut i skogen. Högt varvas med lågt, underjordiskt med överjordiskt – tätt. Ett annat sätt är att varva grönsaker som utvecklas under lång tid med sådant som växer och skördas betydligt snabbare. När du sen skördar de snabbväxande grödorna har de andra större plats att utvecklas på. Våga prova – du kanske vinner och får skörda en massa gott istället för att rensa en massa dåligt.

Dela vidare: