Labruskavin

 Blå druvor – Lotten  2022

Från lotten, kan vara Vitis labrusca Zilga, Labruskavin.

6 sep. Skördat 60 klasar och fottrampat.

21 okt. Silade tog bort vinstjälkarna.