Naturvin och bokashi

Vad har eget naturvin med bokashi att göra? Förvånansvärt mycket. Båda är naturliga processer som jobbar med naturen – inte mot den. Goda bakterier och mikroorganismer sätter fart på processer som vi vill åt. Att göra eget naturvin gynnar dessutom bokashiproduktionen. All frukt, bär och blommor som jag använder blir till bokashi när de fyllt sin första uppgift. Sin andra uppgift är att bli till jord igen. Så att all näring och all kol i växtdelarna kommer jorden till gagn. Är det inte vackert?