Odla och rädda världen

klimatpositiv

En trädgård är klimatneutral. Lika mycket koldioxid som binds via fotosyntesen, går tillbaka till atmosfären när växterna förmultnat.

Hade man använt konstgödsel skulle trädgården bli klimatnegativ.

Men hur blir man klimatpositiv, det vill säga, hur gör man för att få trädgården att binda mer koldioxid än vad som går tillbaka till atmosfären via andningen? Jo, ju mer kol vi gräver ner desto mer klimatpositiva blir vi.

Kombinerar vi dessutom biokol med bokashi – blir vi ännu mer klimatpositiva!

Dela vidare: