Öppna bubbel – försiktigt!

öppna bubbel

Börja med att kyla champagnen, eftersom det annars är lätt att korken skjuts ut och flaskan töms på halva innehållet. Ha en handduk och några glas till hands, för säkerhets skull.

Lossa folien och avlägsna den. Skruva av stålgrimman runt flaskans topp genom att snurra upp ståltråden. Tänk på att hela tiden ha en hand på korken. Ta ett grepp om flaskhalsen och korken med ena handen och ett grepp med andra handen om flaskans botten. Håll ett finger på korken. Luta flaskan och vrid sedan på flaskan – inte korken. Fortsätt tills du känner att trycket börjar pressa ut korken och släpp då försiktigt upp den.

Varje år lär det omkomma fler personer av flygande champagnekorkar än från bett av giftiga spindlar. Det inträffar ungefär ett tjugotal olyckor om året. Så var försiktiga när ni korkar upp!

Dela vidare: