Permakultur

Permakultur är ett helhetsgrepp på odling och motsatsen till monokultur. Småskalig ekologisk odling med kretsloppstänkande. Odling på naturens villkor där människor, träd, blommor, örter och djur samverkar med varandra.

För mig är odling en central del av mitt liv och den ingår i den helhet som hela mitt liv består av. Det innebär bland att annat att jag är mer trädgårdsmästare än bonde eller jordbrukare. Världsförbättrande javisst!

Dela vidare: