Solceller mumma för odlingen

På mina föreläsningar om att odla grönsaker pratar jag allt mer om vilket lyft solceller har inneburit för de växthus-ägare som fattat galoppen. Det var bra redan tidigare men nu när tredje generationens solceller kommit är det ännu bättre.

De nya ljuscellerna alstrar energi även i dåliga och indirekta ljusförhållanden. Hur bra det är förstår varenda norrlänning! Ett annat stort framsteg är att tekniken är billig och enkel, jämfört med tidigare generationen av solceller.

Ett stort steg med andra ord för att fler skulle kunna odla grönsaker i vårt avlånga land. För om fläkt-system och värmehållning i växthusen i princip är gratis så är det snudd på bara initiativförmågan som tarvas för att det ska bli fest i kapernaum!

”De nya ljuscellerna alstrar energi även i dåliga och indirekta ljusförhållanden.”

Odlaren Mariana Mattsson skriver så här i en kommentar till detta inlägg: ”Vi har ett system med en stor isolerad, delvis nedgrävd vattentank i vårt växthus som värms upp med solel. Solcellerna levererar mycket el som vi inte förbrukar i huset men som blir till nytta genom att tanken värms upp och därigenom hålls temperaturen högre, vi får varmare nattemperatur och säsongen blir längre.”