Svårmärkt veganvin

Veganer undviker alla slags födoämnen som kommer djurriket men det finns ett område som ställer till problem, vin. I vinproduktion kan animaliska produkter förekomma vid klarning av vinet. Förr användes oxblod till klarningen men det är numera förbjudet. Däremot är fisklim och livsmedelsgelatin några av de tillåtna tillsatserna.

Dock, den vanligaste metoden för att klara ett vin är med filtrering och dessa viner är säkra veganviner. Under jäsningen av vinet bildas proteiner, vilka gör vinet grumligt och det får slöjor. Klarningen gör att det inte blir några slöjor i vinet, slöjorna beror på proteiner från jäsningen och klarningen drar ner dessa till botten där de enkelt avlägsnas. Systembolaget utreder som bäst hur de ska tackla frågan med märkning av veganviner. Mitt tips är likafullt att be personalen om hjälp.

Dela vidare: