Vad är Terroir?

Samma druva kan ha helt olika egenskaper i olika delar av världen. Ja den kan till och med skilja sig väsentligt åt med bara några meters skillnad.

Anledningen stavas terroir. Ett franskt uttryck som kommer från ordet terre, ”land”. Med terroir menas att faktorer som geografi, geologi och klimat påverkar druvans karaktär.

Områden med speciellt lämplig jordmån och klimat för produktion av vitt vin är exempelvis Mosel i Tyskland och Alcasse i Frankrike.

Så här beskrivs terroiren för ett vin i Mosel: Som namnet Kallstein påkallar, är jorden rik på kalksten (tyska = Kalkstein), till följd av gamla havssediment med skelettfragment av marina organismer. Denna typ av jord är relativt tunn och porös och uppmuntrar vinrankorna att rota djupt, vilket ger mycket fina och eleganta viner.

Dela vidare: