Växternas tre liv

1. Fröet gror och livet börjar. 2. Växten tuffar till sig och är på väg att bli vuxen. 3. Men då tvekar växten. Ska jag leva eller dö? Den kan inte bestämma sig.

Det här ser jag varenda vår och försommar. Det är inte de vuxna plantorna som tvekar utan tonåringarna. Visst somliga tvekar kort efter att fröet har grott men det är en annan sak. Denna andra tvekan sker när livet kommit en bit på väg och allt ser bra ut. Men så uppstår denna tvekan. Jag ser det på att plantan går in i en väntperiod. Syskonen kanske kilar på men för den som drabbats av tvekan står det still. Det händer inte alla och vissa ruskar av sig det här och går vidare som ingenting har hänt. Ytterligare andra förtvinar och dör.

Så var alldeles nyss fallet med mina tomater och med mina gurkor. Den inventering i grönsakslandet jag nyss gjort lugnade mig, de flesta verkar streta vidare och går in i vuxenlivet utan minsta tvekan. De ser starka och tåliga ut. Bravo! Hur är det odlarvänner, känner ni igen er?

Dela vidare: